www.8020studio.com

Privacy Policy – Tachtigtwintig

 

 

1. Introductie

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en zijn daarom transparant over de gegevens die wij over u verzamelen en de manier waarop wij uw gegevens verwerken. Daarom proberen we in dit privacybeleid in duidelijke taal uit te leggen welke persoonsgegevens we verzamelen, waarvoor we deze gebruiken en wat je rechten in dit verband zijn. We raden u aan dit privacybeleid grondig te lezen. We wensen je veel plezier met onze diensten. 

2. Wie zijn wij?

Dit is de privacyverklaring van Tachtigtwintig BV, België, Hingenesteenweg 34A- GVL, 2880 Bornem, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 0737.424.187 en de aan haar gelieerde ondernemingen.

3. Welke informatie verzamelen wij?

Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn allemaal gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot uw persoon. Wij krijgen de gegevens rechtstreeks van jou als je lid wordt van EightyTwenty, je de website bezoekt of als je contact met ons opneemt via social media.

We gebruiken Google Analytics, dat cookies en vergelijkbare technologieën gebruikt om informatie over het gebruik van de Algemene voorwaarden te verzamelen en te analyseren en om activiteiten en trends te rapporteren. Deze service kan ook informatie verzamelen over het gebruik van andere websites, apps en online bronnen.

We kunnen pixeltags gebruiken, dit zijn kleine grafische bestanden waarmee we het gebruik van onze websites kunnen volgen. Een pixeltag kan informatie verzamelen, zoals het IP-adres van de computer die de pagina heeft gedownload waarop de tag verschijnt; de URL van de pagina waarop de pixeltag verschijnt; de tijd dat de pagina met de pixeltag werd bekeken; het type browser dat de pixeltag heeft opgehaald; en het identificatienummer van een cookie op de computer die eerder door die server is geplaatst. Wanneer we met u corresponderen via e-mail die geschikt is voor HTML, kunnen we “format sensing” -technologie gebruiken, waardoor pixeltags ons kunnen laten weten of u onze e-mail hebt ontvangen en geopend.

Wanneer u onze website bezoekt of gebruikt, sturen we een of meer “cookies” naar uw computer of ander apparaat. Een cookie is een klein bestand met een reeks tekens dat naar uw computer wordt gestuurd wanneer u een website bezoekt. Wanneer u de website opnieuw bezoekt, zorgt de cookie ervoor dat die site uw browser herkent.

Bij het aangaan van een Tachtigtwintig-abonnement verwerken wij in ieder geval uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en uw e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht en geboortedatum.

Als u contact met ons opneemt of wij contact met u opnemen via telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, worden uw gegevens geregistreerd. Zo kunnen Tachtigtwintig en zijn medewerkers later zien dat zij al eerder contact met u hebben gehad en waarover. Zo kunnen we je sneller en beter helpen.

Wanneer u een van onze mobiele applicaties downloadt en gebruikt, kunnen wij en onze serviceproviders app-gebruiksgegevens bijhouden en verzamelen, zoals de datum en tijd waarop de app op uw apparaat toegang heeft tot onze servers.

4. Met welk doel verwerken wij jouw gegevens?

We verzamelen informatie van u zodat we producten en diensten kunnen leveren die u koopt of anderszins aanvraagt ​​met behulp van de algemene voorwaarden en informatie die u bij ons aanvraagt. We gebruiken uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld om:

– Uw lidmaatschap in te stellen

– U diensten en producten aan te bieden

– Betalingen te verwerken voor uw lidmaatschap en services, inclusief creditcard-, bankpas- en bankafboekingstransacties (ACH)

– Contact met u op te nemen over uw lidmaatschap en diensten, en andere administratieve informatie

– Gebruik van onze faciliteiten door leden en gasten bij te houden

– Te reageren op uw vragen, opmerkingen, recensies en beoordelingen.

We kunnen uw informatie gebruiken om u marketingcommunicatie te sturen waarvan wij denken dat deze voor u interessant kan zijn. U kunt zich altijd afmelden voor het ontvangen van marketing-e-mails door de opt-out-functie te gebruiken die bij de e-mailcommunicatie wordt geleverd.

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor onderzoek en analyse, met als doel de dienstverlening van Tachtigtwintig en de aan haar gelieerde bedrijven te verbeteren. We kunnen u ook vragen of u wilt deelnemen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om onze dienstverlening te verbeteren. U beslist of u hieraan mee wilt doen door toestemming te geven of niet.

Tachtigtwintig verwerkt gegevens van leden voor het uitvoeren van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van deze analyses en rapportages worden besluiten genomen, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Hiervoor worden ledengegevens op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd betekent dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevatten, maar alleen informatie over bepaalde groepen zoals op basis van gebruik, leeftijd of nieuwe leden.

5. Met wie delen wij jouw gegevens?

Wij delen of verkopen uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven en staan ​​niet toe dat derden uw gegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken, tenzij u hiervoor toestemming geeft. We kunnen de informatie die we van u verzamelen vrijgeven om te voldoen aan de wet, een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of ander juridisch proces, zoals in reactie op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding.

We kunnen de informatie die we van u verzamelen ook vrijgeven als we denken dat het nodig is om onderzoek te doen, te voorkomen of actie te ondernemen met betrekking tot illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van een persoon, schendingen van onze algemene voorwaarden of van dit beleid, of als bewijs in geschillen waarbij Tachtigtwintig betrokken is.

6. Hoe beschermen we jouw gegevens?

We hebben voorzorgsmaatregelen genomen om de informatie die we verzamelen te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Houd er rekening mee dat ondanks deze maatregelen geen enkele maatregel tegen gegevensbeveiliging 100% veiligheid kan garanderen. U dient maatregelen te nemen om u te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot uw wachtwoord, telefoon en computer door onder andere uit te loggen na gebruik van een gedeelde computer, een wachtwoord te kiezen dat niemand anders kent of gemakkelijk kan raden, en uw login en wachtwoord privé. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen of gecompromitteerde wachtwoorden of voor enige activiteit op uw account via ongeautoriseerde wachtwoord activiteit.

7. Hoe beschermen we jouw gegevens?

Indien u geen actieve klantenrelatie meer met ons heeft, bewaren wij uw persoonsgegevens nog 2 jaar in onze systemen, voor het geval u weer actief wordt of weer klant wordt. Gedurende die periode gebruiken wij uw gegevens ook voor direct marketing, bijvoorbeeld om u een aanbod te doen om uw lidmaatschap te verlengen, tenzij u eerder heeft aangegeven geen direct marketing te willen ontvangen.

Aan het einde van die periode van 2 jaar wordt uw account gesloten en worden alle bijbehorende gegevens verwijderd. Alleen als u een betalende klantenrelatie met ons heeft gehad, archiveren wij uw identificatie-, contact- en betalingsgegevens. In dat geval worden deze gegevens tot 10 jaar na uw laatste betaling bewaard met het oog op het instellen, uitoefenen of verdedigen van eventuele juridische claims.

8. Wat zijn jouw rechten?

Het recht op gegevensbescherming is een grondrecht in de Europese Unie. Ook wanneer u gegevens deelt met bedrijven, moet u altijd de controle over uw persoonsgegevens kunnen behouden. Indien u een beroep wenst te doen op een van deze rechten, kunt u het beste rechtstreeks contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar bornem@tachtigtwintig.be. We doen ons best om alle verzoeken binnen 30 dagen te verwerken.

• Recht op inzage en rectificatie

• Recht op verwijdering

• Recht om een ​​klacht in te dienen

• Recht om toestemming in te trekken

• Recht op beperking van de verwerking

9. Veranderingen aan de privacy policy

Naarmate de huidige omstandigheden en de behoeften van onze gemeenschap evolueren, kan deze privacyverklaring naar eigen goeddunken van Tachtigtwintig worden gewijzigd of bijgewerkt. Als we wijzigingen aanbrengen in onze privacyverklaring, zullen we het herziene document hier posten en dergelijke wijzigingen zullen onmiddellijk na die plaatsing van kracht zijn. Lees deze privacyverklaring regelmatig door om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

10. Cookie Policy

Wanneer u onze website bezoekt of gebruikt, sturen we een of meer “cookies” naar uw computer of ander apparaat. Een cookie is een klein bestand met een reeks tekens dat naar uw computer wordt gestuurd wanneer u een website bezoekt. Wanneer u de website opnieuw bezoekt, zorgt de cookie ervoor dat die site uw browser herkent.

10.1 Wie zijn wij?

Dit is het cookiebeleid van Tachtigtwintig BV, België, Hingenesteenweg 34A-GVL, 2880 Bornem, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 0737.424.187 en de aan haar gelieerde ondernemingen.

10.2 Waarom gebruiken wij cookies?

We gebruiken cookies om ons te vertellen of u ons eerder heeft bezocht of dat u een nieuwe bezoeker bent. We gebruiken ook cookies om ons te helpen sitefuncties te identificeren waarin u mogelijk het meeste interesse heeft. Door het gebruik van cookies kunnen wij onze marketing efficiënter maken zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

10.3 Wat voor cookies zijn er?

Strikt noodzakelijk: deze zijn noodzakelijk om technische redenen en helpen onze services te werken zoals bedoeld in uw voordeel, zoals toegang tot beveiligde delen van de services.

Functioneel: met deze cookies kan onze site de keuzes die u maakt onthouden en verbeterde en persoonlijkere functies bieden. Ze kunnen ook worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de inhoud die we tonen relevant voor u is. Ze onthouden bijvoorbeeld uw taalkeuze of de regio waarin u woont.

Prestaties en analyse: deze cookies verzamelen informatie over hoe u omgaat met onze website, zoals welke pagina’s u bezoekt en de prestaties van de website. Op basis van de resultaten kan de website worden verbeterd en krijgen bezoekers een betere gebruikerservaring. Deze cookies verzamelen geen informatie die u identificeert, maar genereren statistische gegevens over uw gebruik van onze website.

Marketing: deze cookies helpen ons om de inhoud en informatie die u op de site ontvangt aan te passen en om advertenties weer te geven waarvan wij denken dat ze relevant zijn voor uw interesses. Zij volgen het surfgedrag van websitebezoekers en stellen op basis hiervan een gebruikersprofiel samen. Dit profiel wordt gebruikt om de browse-ervaring persoonlijker te maken en om bijvoorbeeld gepersonaliseerde aanbiedingen of advertenties te tonen die aansluiten bij jouw interesses.

Daarnaast kunnen er ook derde partijen zijn met een andere domeinnaam die via onze website cookies plaatsen. Voorbeelden hiervan zijn Google en Facebook. Ze houden het surfgedrag van gebruikers bij en maken op basis van die gegevens een gebruikersprofiel aan.

10.4  Jouw keuze

U kunt zich afmelden voor cookies. U kunt uw browser ook resetten om cookies te weigeren of te beperken of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige websitefuncties of -services niet correct werken zonder cookies. Afmelden op basis van cookies moet worden uitgevoerd op elk apparaat en elke browser waarvoor u zich wilt afmelden. U moet zich in elke browser op elk apparaat afzonderlijk afmelden. Wilt u dat doen? Dan kun je hier de instructies voor verschillende browsers vinden:

Mozilla Firefox 

Internet Explorer

Google Chrome

Safari

11. Heb je nog vragen?

Tachtigtwintig heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 15 maart 2021.

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Tachtigtwintig BV.

Heeft u vragen over de privacyaspecten van onze dienstverlening of wilt u een klacht indienen, neem dan contact met ons op via info@8020studio.com.
Als u moeilijkheden ondervindt om toegang te krijgen tot de informatie hier, neem dan ook contact met ons op via info@8020studio.com.

Alex and David

MEER INFORMATIE?

TachtigTwintig BV © 2021 | Privacy Policy | Disclaimer

Designed by Organised Pixels.